OM CITIZENS SWEDEN

Har du funderat på varför inte fler samarbetar? Varför inte grupper med samma intresse oftare gör gemensam sak i frågor som är viktiga för dem? Varför människor som berörs av beslut sällan är med när besluten tas? Då borde du lära dig mer om samhällsorganisering (community organising).


Att dagens samhälle står inför utmaningar och problem brukar vi ofta få höra från media, politiker, företag och civilsamhälle. Inte lika ofta får vi höra om de möjligheter och den potential som finns inom grupper och individer i samhället som redan arbetar och bidrar till lösningar. Och kanske aldrig om hur vi ska göra för att organisera denna potential till en reell makt i samhällförändringen.

Samhällsorganisering bygger på principen att när människor arbetar tillsammans har de makten att förändra sina stadsdelar, städer, och i slutändan landet till det bättre. Citizens Sweden arbetar med människor och grupper som vill förändra världen, från vad det är, till hur de vill att det borde vara. För att göra detta lyssnar vi på våra medlemmar, fråga dem om deras oro och utvecklar tillsammans strategier för att förbättra våra samhällen. Citizens Sweden vill se till att det civila samhället är med vid förhandlingsbordet tillsammans med företag och staten, så att våra samhällen är inkluderade i de beslut som berör dem.

Citizens Sweden är en nystartad organisation som arbetar med att sprida verktyg och metoder för samhällsorganisering. Vi är övertygade att vi kan genom samhällsorganisering bidra med något nytt och värdefullt till Sverige. Under år 2015 kommer Citizens Sweden att sprida kunskap och information om samhällsorganisering främst genom utbildning i metoder och verktyg. Citizens Sweden vill tillsammans med er bygga en ny institution som ägs av civilsamhället och som endast står till svars inför sina medlemmar. Citizens Swedens makt och position utgörs av dess medlemmar. Målet är att Citizens Sweden ska vara oberoende och egenfinansierat genom sina medlemmar.

Citizens Sweden har ett ramavtal med Citizens UK som arbetat med samhällsorganisering i över 20 år. Citizens UK har bidragit till stora samhällsförändringar genom att utbilda civilsamhället i Storbritannien i metoder och verktyg för samhällsorganisering. Citizens UK kommer att stödja Citizens Sweden under de första året genom att bidra med sin erfarenhet och kunskap.

Läs mer här om Citizens UKs arbete i Storbritannien: http://www.citizensuk.org/

Citizens Sweden sprider gärna idén om samhällsorganisering genom personliga möten med individer och grupper som är intresserade av att veta mer. Boka ett möte med oss genom att skicka ett kort brev till → info@citizenssweden.se
OM UTBILDNINGEN

Är du intresserad av att veta mer och få kunskap om hur samhällsorganisering fungerar? Ta chansen till att skriva upp dig på en spännande tvådagarsutbildning. De som håller i utbildningen är Neil Jameson, Executive Director och grundare av Citizens UK, samt Charlotte Fischer, utbildare och Organiser vid Citizens UK.


Vår utbildning är avsedd för en bred blanding av människor; vi söker duktiga institutionella ledare från skolor, församlingar, fackföreningar, organisationer och så vidare som vill förbättra sina samhällsledaregenskaper. Genom formella och informella möten, grupparbeten och rollspel kommer du att lära nya sätt att förbättra din effektivitet i det offentliga livet och att åstadkomma en positiv förändring.


Utbildningen innehåller

  • Introduktion till samhällsorganisering
  • Hur man ansluter tro och värderingar till praktisk handling
  • Rollen av makt och egenintresse för institutionell utveckling och i skapandet av förändring
  • Lärande sker genom rollspel, föreläsningar, video och gruppdiskussioner
  • Relationer i förhållande till makt
  • Ledarskap i en förändringsprocess

Vår förhoppning är att efter du gått utbildning fått en bättre uppfattning om samhällsledarskap, blivit stärkt i ditt eget ledarskap men framförallt fått energi och inspiration att tillsammans med oss bygga Citizens Sweden och sprida metoderna och verktygen vidare.
INTRESSEANMÄLAN

Vi är mycket glada över det stora intresset för kursen i samhällsorganisering. Lämna gärna din kontaktinformation nedan så återkommer vi till dig när tid och plats för nästa kursomgång är bestämd.

.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Organisation

.